Voor een bedrijf dat worstelde met planningsproblemen op de shopfloor als gevolg van onnauwkeurige voor-calculatorische bewerkingstijden heeft Quint ICT een zeer laagdrempelige -met BaanIV geinterfacede- ShopFloorControl applicatie (‘OBU’) gebouwd.

Ondersteund worden:

  • Materiaalafgifte
  • (Deel)Gereedmelding van bewerkingen
  • (Deel)Gereedmelding van orders
  • Urenregistratie (aan- en afwezigheid, indirecte en directe uren)

De OBU gegevens worden met gebruikmaking van de sessie-logica (‘AFS’) geautomatiseerd in BaanIV verwerkt.

In OBU wordt in principe slechts op commandbuttons geclicked en uit combo-boxes gekozen; harde dataentry blijft beperkt tot het ingeven van aantal gereed en aantal uitval.

OBU levert ook ruime mogelijkheden ten behoeve van de vergelijking van voor- en nacalculatie (materialen, materiaalkosten, bewerkingstijden, bewerkingskosten, uitval, orderkosten (materiaal + uren)).

Het interfaceverkeer en het beheer van de OBU database zijn middels diverse ScheduledTasks volledig geautomatiseerd. Aan de BaanIV kant wordt bovendien een gedetailleerde interfacelog bijgehouden; de verwerking van elk interfacebericht kan hier stap-voor-stap worden nagespeurd.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Quint ICT …