Voor een groep bedrijven die een -gecentraliseerd- Product Information Management (PIM) systeem wilde implementeren heeft Quint ICT de aanlevering van de artikelinfo geregeld.

Complicerende factor daarbij was dat de inrichting van de Baan omgevingen bij elk bedrijf weer net even anders was:

  • De lokaal gebruikte codes voor entiteiten als kleur, materiaal, e.d. moesten worden omgecodeerd naar de centrale PIM codes.
  • Daarnaast was ook de te gebruiken filtering (welke artikelen wel en welke artikelen niet naar PIM) per bedrijf verschillend.

De export wordt bij alle bedrijven uitgevoerd door een en hetzelfde programma (dll).

  • Lokale verschillen qua omcodering en filtering zijn geregeld middels ‘recode’ en ‘exclude’ csv’s die bij de start van het programma worden ingelezen
  • Bij export worden slechts de artikelen geëxporteerd die sinds de laatste export -qua voor PIM relevante informatie- gewijzigd zijn
  • De export is gescheduled in cron (Unix) dan wel ScheduledTasks (Windows). Na generatie wordt de exportfile automatisch via ftp overgezet naar de PIM server.