Voor een beginnend architectenbureau (BuroMaak) regelde QuintICT de administratie.

ProjectOffice werd daarvoor op een aantal punten aangepast:

  • Projecten moesten bestaan uit een of meer standaard bouwstenen (Vooronderzoek, Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp, Omgevingsvergunning, …). Per bouwsteen moest de factureerwijze (Uurbasis of Vaste prijs) en het bedrag (Aanneemsom of Uurtarief) kunnen worden ingesteld.
  • Niet direct vereiste functionaliteit (offertes, declaraties) werd onzichtbaar gemaakt.
  • Omdat het bureau werkte met Microsoft365 moesten enkele technische wijzigingen in de ProjectOffice coding worden doorgevoerd.
  • Onder andere is in verband daarmee de koppeling met de Winst & Verlies spreadsheet aangepast.
  • En zijn de ProjectOffice draaitabellen & grafieken naar Excel sheets overgebracht omdat Microsoft365 die functionaliteit binnen MS/Access niet meer levert.

Ook is de Winst & Verlies spreadsheet aangepast omdat buro maak een VOF is. Dat vereiste een toevoeging in de spreadsheet van een Samenwerkingsverband tabblad waarin de verdeling van KapitaalAandeel en WinstAandeel kan worden bijgehouden.

QuintICT. Heel erg makkelijk …