Bij een bedrijf werkzaam in de metaalbranche werd altijd gecheckt dat de geproduceerde artikelen voldeden aan de specificaties. Daarbij ging het om:

  1. Vallen diverse maten van het artikel binnen de opgegeven toleranties?
    De gemeten waarden werden vastgelegd in een meetrapport dat bij de productieorder documenten werd opgeslagen. De -nieuwe- logistieke software voorzag helaas niet in functionaliteit om metingen per artikel te definiëren
  2. Gedraagt het artikel zich conform de specificaties?
    Testresultaten werden vastgelegd in een testcertificaat dat met de levering werd meegestuurd. De te gebruiken testcertificaten waren Word of Excel documenten en lagen verspreid over diverse directories op netwerkschijven

Het ging in totaal om zo’n 2000 documenten. QuintICT ontwikkelde in MS/Access de MRTC database zodat de documenten op één plek beheerd konden worden.

Binnen MRTC is het volgende geregeld:

  • Definiëren van metingen per artikel
  • Genereren van meetrapporten in Excel formaat (met gebruikmaking van een Excel template)
  • Definiëren van testen per testcertificaat en artikelen per testcertificaat
  • Genereren van het testcertificaat per artikel in Excel formaat (met gebruikmaking van diverse Excel templates)

De naamgeving van de gegenereerde files is geformaliseerd en de files worden in een strak georganiseerde directorystructuur weggeschreven. De logistieke software kan de benodigde meetrapporten en/of testcertificaten zo heel eenvoudig importeren.

Making it easy …