Quint ICT streeft er naar diensten (‘services’) te leveren als ware het -kant-en-klare- producten. Niet alleen software, scripts maar ook draaiboeken, presentaties, projectplannen enzovoorts kunnen beschouwd worden als ‘producten’. De Service-as-a-product benadering houdt in dat nooit ad-hoc gewerkt wordt en dat tijdens het leveren van diensten zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van eerder ontwikkelde producten. De ervaring opgedaan tijdens de ‘herinzet’ van producten wordt daarbij steeds omgezet in verbetering van de producten. Deze benadering maakt het mogelijk diensten scherpgeprijsd en – uiteindelijk – foutvrij te leveren.

Voor u als klant levert die benadering de volgende voordelen op:

  • Diensten die worden afgedekt door producten kunnen ‘van de plank’ geleverd worden. U betaalt slechts de productprijs, die een fractie is van de werkelijke ontwikkelkosten. Bovendien hebben de producten hun waarde in de praktijk al bewezen; u zult dus geen last hebben van de ‘kinderziektes’ die op kunnen treden als de oplossing ‘van scratch’ wordt gecreëerd.
  • Tijdens het leveren van diensten die (nog) niet worden afgedekt door producten zal Quint ICT – met het oog op hergebruik – steeds toewerken naar eenvoudige, overdraagbare en robuuste oplossingen.
  • Quint ICT focust op de ‘nieuwe elementen’ in de dienstverlening en creëert bij voorkeur voor die elementen nieuwe -herbruikbare- producten.

Voor al bestaande producten lift u scherp geprijsd mee op de ervaringen van Quint ICT.