Per 1 februari 2014 veranderde het betalingsverkeer in het SEPA (Single Euro Payments Area) gebied. Deze verandering werd op 1 augustus 2014 definitief:

  • Bij binnenlandse betalingen moest i.p.v. het rekeningnummer het IBAN nummer worden vermeld.
  • Bij buitenlandse betalingen moest i.p.v. het rekeningnummer het IBAN nummer en het BIC nummer  worden opgegeven.

De incasso, btl91 en clieop fileformaten (t.b.v. aanlevering van betaalbestanden aan de bank) werden vervangen door PAIN (Payment Initiation) formaten. Het PAIN formaat is XML-based. Deze wijzingen vereisten in grote lijnen het volgende:

  • Conversie van rekeningnummers naar IBAN en BIC nummers
  • Softwarewijzigingen gerelateerd aan het gewijzigde formaat van betalingenbestanden (PAIN).

Ten behoeve van de conversie van rekeningnummers leverde Quint ICT de QSEP tool:

  • de rekeningnummer info werd geëxporteerd uit Baan en
  • ingelezen in QSEP
  • de IBAN en BIC nummers werden bepaald
  • de ‘aangevulde’ rekeningnummer info werd geëxporteerd uit QSEP en
  • geïmporteerd in Baan

Als het servicepack level van de Baan/Infor omgeving te laag was (o.a. in BaanIV omgevingen met een servicepack level onder de 25) installeerde Quint ICT desgewenst de juiste -standaard Baan!- softwarecomponenten installeren en voerde de SEPA implementatie zowel technisch als functioneel uit.

Geïnteresseerd in hoe dat precies verliep? Bekijk dan de presentatie van QSEP en/of Quint’s stappenplan voor SEPA implementatie.