Heerlijk zou het zijn als we ooit nog een situatie zouden bereiken waarin we zonder problemen lui kunnen zijn, een situatie waarin geen enkel handmatig (ad-hoc) ingrijpen nodig is, een situatie waarin de dingen zich vanzelf regelen. Want als ingrijpen niet langer nodig is kunnen er ook geen fouten meer gemaakt worden tijdens dat ingrijpen.

Om dat doel te bereiken zal allereerst grondig moeten worden nagedacht over waar onze tijd aan op gaat, waarmee we dan zo druk zijn, of het niet veel handiger kan enzovoorts. Uiteindelijk zal dat hoe dan ook de gewenste situatie opleveren. Voordat we lui mogen zijn zal er dus helaas veel werk moeten worden verzet; want slechts weinig dingen zijn optimaal geregeld. Maar uiteindelijk betaalt al die inspanning zich dubbel en dwars terug; in meer vrije tijd, in meer tijd voor interesses of hobbies, in meer rust omdat we de dingen onder controle hebben.

Denk er eens over of probeer het gewoon: baan u een weg naar de ‘luiheid’!