Bij Baan migraties is altijd sprake van ‘dataconversie’. Gegevens moeten worden onttrokken aan de oude Baan database en op de juiste plaats in de nieuwe Baan database worden gezet. In de DataMapper kunnen de relaties tussen het oude en het nieuwe datamodel worden gedefinieerd (‘datamapping’) en vervolgens kunnen de export- en importprogramma’s in enkele seconden worden gegenereerd. De DataMapper is bij diverse Baan migraties met succes ingezet.

De DataMapper kan ook worden ingezet om de wildgroei aan Baan queries weg te snoeien. Het beheer van te exporteren gegevens kan vanuit de DataMapper cockpit (centraal) plaatsvinden.

Geïnteresseerd? Bekijk dan de presentatie van de DataMapper.