Twee bedrijven die deel uitmaakten van dezelfde bedrijvengroep deelden een magazijn en leverden nagenoeg dezelfde artikelen; de linkerkant van het magazijn was van het ene, de rechterkant van het andere bedrijf. In de welbekende Twix reclame is dat grappig. In de werkelijkheid is dat op zijn zachtst gezegd ‘vervelend’.

Artikelen die in het ene bedrijf geen voorraad hadden konden in het andere bedrijf (i.c. enkele tientallen meters verderop) in overvloed aanwezig zijn. Die artikelen werden dan ingekocht bij dat andere bedrijf. Het uitvoeren van de benodigde stappen (picken, verpakken, klaarzetten voor export, ontvangen, uitpakken, op voorraad leggen) kon enkele dagen in beslag nemen.

Dit probleem is opgelost door een nieuw bedrijf (ook in BaanIV) op te richten dat -als een interne logistieke dienstverlener- het gehele magazijn beheert en de levering van de goederen verzorgt. De twee oorspronkelijke bedrijven zijn verkoopkantoren (‘SalesOffices’) geworden en bezitten zelf geen voorraad.

Het omzetten van de normale Baan bedrijven naar een voorraad loze situatie en tegelijkertijd de interface met het nieuwe bedrijf in productie nemen was qua bedrijfsprocessen, logistiek en software uiterst complex en moest in één weekend worden opgeleverd.

Dat is conform plan uitgevoerd. Cruciaal daarbij was dat alle benodigde softwarewijzigingen ruim voor de productiegang waren geïnstalleerd EN dat er voor gezorgd was dat middels parameters eenvoudig kon worden geschakeld tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ verwerking.