Als tijdens de uitvoer van projecten problemen ontstaan en de druk hoog is bestaat het gevaar dat je kiest voor de ad-hoc benadering, voor het maken van een ‘specifieke’ oplossing. Maar haastige spoed is zelden goed.

1. Specifiek

De oplossing wordt gebouwd om het specifieke probleem in de specifieke situatie op te lossen. Kenmerken van zo’n oplossing op het gebied van software ontwikkeling zijn ‘harde coderingen’, niet-expliciet gemaakte vooronderstellingen, gemis aan flexibiliteit, geen configuratiemogelijkheden enzovoorts.

2. Algemeen

De oplossing wordt gebouwd om alle soortgelijke problemen in alle soortgelijke situaties op te lossen. Zo’n oplossing kan pas worden gebouwd na een grondige probleemanalyse. Het uiteenrafelen van de probleemstructuur eindigt op het moment dat de op te lossen deelproblemen eenvoudig en scherp omschreven zijn. De te bouwen deeloplossingen zullen dan maximaal herbruikbaar zijn (‘bouwstenen’).

Quint ICT levert algemene oplossingen. Naarmate het aantal bouwstenen groeit zullen de oplossingen steeds sneller kunnen worden geconstrueerd. Bovendien zullen die oplossingen -die vooral bestaan uit al eerder gebruikte bouwstenen- nagenoeg foutvrij worden geleverd.

Denk eens aan Lego; de mogelijkheden zijn eindeloos!