Een klant die opslagruimte verhuurt aan bedrijven had problemen met de facturering. In het rapport dat de basis vormde voor de opslagfacturen was begin 2015 een ernstige fout geconstateerd.

Quint ICT onderzocht het probleem en stelde -na het verhelpen van de fout- voor het factureerproces in detail te onderzoeken. Het factureerproces was namelijk erg arbeidsintensief, de rapporten die de benodigde gegevens aanleverden waren niet altijd even duidelijk & transparant en cruciale informatie (‘opslagtarieven’) was niet in Baan aanwezig.

Het factureerproces is vervolgens in 2 stappen geoptimaliseerd:

  • Allereerst werd het bestaande proces geoptimaliseerd. Het genereren van de ondersteunende rapporten werd opgeknipt in verzamelen-van-de-benodigde-gegevens (in een ‘hulptabel’) en printen-van-die-gegevens.
  • Vervolgens werden de opslagtarieven opgenomen in Baan en werd het handmatig intoetsen van opslagorders geautomatiseerd via AFS.