Voor een bedrijf dat werkte met een verouderde versie van BaanIV op een server met een verouderde versie van Windows hielp QuintICT bij de selectie van de nieuwe logistieke software. Het ging daarbij om doorrekenen van de kostenplaatjes en stevig doorvragen op de verhalen van pre-sales consultants en verkopers. Want pre-sales en after-sales verhalen kunnen nu eenmaal soms erg verschillen.

Na de keuze voor de nieuwe software startte een wonderlijk traject waarbij de implementatieconsultant met name met de directie overlegde en nauwelijks geïnteresseerd was in hoe een en ander tot dan toe in BaanIV was ingericht. Het GoLive moment werd dan ook vastgesteld in een overleg tussen de directie en de consultant. Functionele key-users werden buiten dat overleg gehouden en diverse door key-users aangedragen implementatiekwesties werden als zijnde niet relevant terzijde geschoven.

Na de GoLive bleek dat de software een maanden daarvoor bij wijze van proef uit BaanIV geëxporteerde dataset bevatte. En diverse cruciale implementatiekwesties die in de pre-sales fase al ter sprake waren gekomen waren niet opgelost. Kortom: de stamgegevens waren niet in orde en qua functionaliteit was men er op een aantal belangrijke punten op achteruit gegaan. Het oplossen van de problemen kostte veel tijd waarbij het niet hielp dat de bereidheid om samen naar een goed resultaat toe te werken slechts mondjesmaat verbeterde.

Het project illustreerde perfect het belang van onderstaande uitgangspunten voor elke overgang naar een nieuwe logistieke applicatie:

  • Commitment van het management
  • Een afdelingsoverschrijdende functioneel beheer instantie
  • Interne helpdesk & kennisconsolidatie

QuintICT, ook als ’t niet zo makkelijk is …