Bij overgang naar een nieuwe logistieke applicatie is het vaak van belang om bepaalde gegevens van de oude applicatie ook na de GoLive eenvoudig opvraagbaar ter beschikking te hebben. Je kunt de oude applicatie natuurlijk readonly naast de nieuwe applicatie laten draaien maar dan ben je licentiekosten kwijt voor iets wat je in principe niet meer gebruikt.

QuintICT bouwde daarom in MS/Access de BIV database en vulde die database met de volgende BaanIV gegevens:

  • Artikelen
  • Stuklijsten
  • Crediteuren en inkooporder informatie
  • Debiteuren, klantartikelnummers en verkooporder informatie
  • Voorraadmutaties
  • Medewerkers

De gewenste gegevens werden via door de DataMapper gegenereerde exportscripts uit BaanIV geëxporteerd en vervolgens in BIV geïmporteerd. Opvragen van de gegevens verloopt via eenvoudige formulieren waarin naast de standaardmogelijkheden van MS/Access voor filtering & sortering ook steeds gebruik kan worden gemaakt van een “filterrij” die de belangrijkste queryvelden bevat.

Het toevoegen van andere gegevens in BIV en het maken van nieuwe opvraagformulieren voor die gegevens is geen kwestie van dagen maar van uren.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met QuintICT!