Quint ICT heeft voor één van haar klanten de CAD omgeving geïntegreerd in BaanIV.

De CAD tekeningen waren als gescande tekeningen (TIF formaat) en/of als AutoCAD files (DWG formaat) en/of als Inventor files (PDF formaat) aanwezig.

De directorystructuur van en naamgeving van tekeningen in de CAD omgeving is geoptimaliseerd en vervolgens zijn alle tekeningen geconverteerd naar PDF formaat en in een parallelle, voor BaanIV beschikbare directorystructuur (TekPdf) geplaatst. Dit vooral om een scherpe grens te trekken tussen de tekenafdeling en de productievloer.

In BaanIV is een tabel (‘Tekeningen per Artikel’) toegevoegd waarin per artikelnummer staat vermeld welke tekeningen voor dat artikel in de CAD omgeving beschikbaar zijn (inclusief timestamp van de tekeningfile).

De PDFfiles in de TekPdf directory worden aan de hand van de timestamp zonodig ververst. Dit vindt na werktijd plaats middels een BaanIV job.

Een nieuwe ‘Orderdocumenten printen’ sessie is gecreëerd die per order de standaard ‘Orderdocumenten printen’ sessie start en vervolgens de juiste tekening(en) in PDF formaat naar de default Windows printer stuurt. Daarbij wordt een flexibel in te stellen zoekprocedure gehanteerd waarin de bovengenoemde tabel wordt geraadpleegd.

Ook geïnteresseerd? Neem dan contact op met Quint ICT.